Prof. dr. Jan Willers

Jan Willers is het ‘oudste’ erelid van de M.B.V. Mebiose, sinds 1987. Hij was hoogleraar bij het laboratorium voor Microbiologie (Eijkman-Winkler Instituut) en heeft veel betekend voor de studie Medische Biologie. Hij was als eerste voorzitter van de ICMB en stond aan de wieg van Mebiose. Op zijn lab heeft hij de eerste Praeses van Mebiose, Ellen Satter, geïnstalleerd. Prof. Willers is 24 oktober 2017 overleden.

Wim Coret

Wim Coret is erelid sinds 1991. Tot dat jaar werkte hij met Bureau Medische Biologie op de faculteit, waar hij veel voor Mebiose heeft gedaan De reden van zijn vertrek was de opheffing van het Bureau door de invoering van het Gemeenschappelijk Biomedisch Onderwijs. Tegenwoordig werkt hij bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg in Zeist.

Dr. Coen Görts

Coen Görts, erelid sinds 1991, heeft eveneens bij het Bureau Medische Biologie gewerkt tot de opheffing. Tijdens de beginfase van de studie Medische Biologie heeft hij hier veel gedaan. Bij zijn vertrek naar de faculteit Biologie is hij erelid geworden. Later in zijn leven studeerde hij geschiedenis. Dr. Görts is overleden op 23 oktober 2020.

Prof. Dr. Willem Hendrik Gispen

Professor Gispen heeft zich in 1994 gevoegd bij de ereleden. Hij is voorzitter geweest van de ICMB en de DEC. Tot 1999 was hij decaan van de faculteit Geneeskunde, hierna is hij directeur geweest van het Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen. Van april 2001 tot oktober 2007 was hij de Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht.

Dr. Math J.H. Geelen

Math Geelen werd in 2001 geïnstalleerd. Hij was al vanaf de jaren ’70 betrokken bij de studie Medische Biologie, nu Biomedische Wetenschappen. Hij was zowel docent, lid van de ICMB en voorzitter van de propedeuse examencommissie. Verder was Math Geelen een voortreffelijk docent wat zowel de studenten als diens ouders zullen beamen. Hij is dan ook in het jaar 2000 – 2001 door de universiteit verkozen tot docent van het jaar.

Prof. Dr. Dop Bär

Professor Bär is het op een na jongste erelid van Mebiose, in 2009 is hij geïnstalleerd. Professor Bär heeft Mebiose vele malen geholpen in zijn jaren dat hij betrokken is bij de opleiding Biomedische Wetenschappen. Vele besturen konden altijd bij hem aankloppen als zij dringend advies of hulp nodig hadden. Professor Bär is tot 2015 opleidingsdirecteur van de Biomedical Sciences geweest.

Dr. Astrid Freriksen

Astrid Freriksen werd in 2018 geïnstalleerd als erelid. Behalve dat zij het nieuwste erelid is, is zij ook het eerste vrouwelijke erelid. Astrid is opleidingscoördinator bij de bachelor Biomedische Wetenschappen, maar is voor Mebiose meer dan een opleidingscoördinator. Ze is nauw betrokken bij de student, kritisch bij het verbeteren van onderwijs en daarom een echte toevoeging als erelid van Mebiose.

Dr. Wim Dictus

Op de BLV van 2022 is Wim Dictus geïnstalleerd als ons meest recente erelid en deze titel draagt hij met trots. Wim heeft altijd een passie gehad voor lesgeven en dat blijkt uit het ontvangen van de docentprijs in 2003 door aandragen van UBV. Van 2004-2022 is Wim Dictus opleidingsdirecteur geweest van Biomedische Wetenschappen. In deze 17 jaar heeft hij altijd een luisterend oor gehad voor Mebiose en was altijd blij om een steentje bij te kunnen dragen aan Mebiose.