Gedragscode

Momenteel wordt er ook gewerkt aan een gedragscode. Dit is een document waarin wordt aangegeven hoe wij verwachten dat leden van de M.B.V. Mebiose zich gedragen.