Gedragscode

In 2024 heeft de M.B.V. Mebiose een gedragscode opgesteld. In deze gedragscode staan regels opgesteld die we in de praktijk naleven als vereniging, om gezamenlijk een veilige, open sfeer te creëren. Dit heeft als doel dat elk lid zich thuis kan voelen binnen de vereniging en een plezierige studententijd kan beleven. Deze gedragscode geldt voor alle leden of aanwezigen op activiteiten van de M.B.V. Mebiose, op de Mebiosekamer, het pand aan de Hamburgerstraat of externe locaties. 

In het geval dat een opgelegde sanctie onterecht wordt geacht, is het mogelijk in beroep te gaan tegen deze sanctie bij de Raad van Advies en Toezicht. De RAT bestaat uit maximaal zes oud-bestuursleden die bij voorkeur afkomstig zijn uit de voorgaande twee besturen. De RAT kan daarnaast sancties opleggen aan het bestuur, mocht een bestuurslid de gedragscode overtreden.

Contactgegevens Raad van Advies en Toezicht

E-mail: ratmebiose@gmail.com