Activiteiten

'Watch, Meet, Be your Future' workshops

Watch, Meet & Be Your Future is het voorlichtingsprogramma van de opleiding Biomedische Wetenschappen in samenwerking met Mebiose. Hiermee hopen we de studenten BMW te informeren over de carrièremogelijkheden na het afronden van de opleiding.

Binnen het WMB-programma wordt ook vier keer per jaar een workshop georganiseerd om meer te leren over een bepaalde functie of soort baan. In deze workshops komen mensen uit bepaalde vakgebieden vertellen over hun loopbaan, hoe hun dag eruit ziet en wat hun werk precies inhoudt. Tijdens deze workshops is er ook een focus op interactie, als student kun je altijd al je vragen stellen en soms kan er zelf gediscussieerd worden over interessante dilemma’s of casussen.

Heb je zelf ideeën of wil je graag een specifiek onderwerp zien zoals duurzaamheid, werken voor non-profit instanties of maatschappelijke impact? Mail dan je ideeën en wensen naar mebiose-vicefiscus@umcutrecht.nl

Carrièredag

De Carrièredag wordt eens per twee jaar georganiseerd en is een dag waar Bachelorstudenten Biomedische Wetenschappen en Masterstudenten van de Graduate School of Life Sciences kunnen luisteren naar interessante sprekers, worden er workshops en lezingen georganiseerd door bedrijven en organisaties binnen de gezondheid en Life Sciences en kunnen de studenten netwerken tijdens een netwerkborrel met de aanwezige bedrijven en alumni. Sinds 2022 wordt de Carrièredag in samenwerking met de studievereniging van Molecular Life Sciences georganiseerd, U.L.S.V. Amino. Iedere editie van de Carrièredag worden bijgewoond door zo’n 250 studenten en 20 bedrijven. De volgende Carrièredag staat gepland voor oktober 2024! 

Kijk voor meer informatie op de officiële website van de Carrièredag. 

MEBtalk

Ieder jaar wordt er door Mebiose een MEBtalk georganiseerd. Helemaal volgens het concept van de Amerikaanse ‘TED Talks’, geven meerdere sprekers uit verschillende vakgebieden van de Life Sciences een korte en inspirerende presentatie over hun carrièrepad en de keuzes die ze daarbij hebben gemaakt. Met uiteindelijk het doel bachelorstudenten Biomedische Wetenschappen en masterstudenten van de Graduate School of Life Sciences een beter beeld te kunnen geven van hun carrièreopties. Deze avond vindt al enkele jaren plaats in de uiterst geschikte en sfeervolle Senaatszaal van het Academiegebouw, waar dan ook vele studenten naartoe komen om naar de inspirerende praatjes van de sprekers te luisteren. Achteraf wordt een netwerkborrel georganiseerd zodat de aanwezige studenten vragen kunnen stellen aan de sprekers en er kennis kan worden gemaakt met mensen uit het Biomedisch werkveld. 

Meet the Masters

Mebiose organiseert jaarlijks in samenwerking met de opleiding Biomedische Wetenschappen en de Career Services van de faculteit Geneeskunde een mogelijkheid voor de Bachelorstudenten om zich te oriënteren op hun masterkeuze aan de hand van korte presentaties gegeven door huidige Masterstudenten. Zo kunnen er op kleine schaal vragen worden gesteld, discussies worden gevoerd en verder verdiept worden op de Master mogelijkheden na de Bachelor Biomedische Wetenschappen.

Wil je alvast meer weten over mogelijke masters na je Bachelor? Klik dan op de knop hieronder!

BMW Academie

De BMW Academie is een programma dat door de hele Bachelor Biomedische Wetenschappen heen loopt. In de BMW Academie worden de studenten geholpen om zich voor te bereiden op de toekomst. Er zal worden gekeken en gepraat over de vaardigheden van de student: academische én persoonlijke vaardigheden. De BMW Academie houdt concreet in dat er tijdens de Bachelor herhaaldelijke groepsbijeenkomsten zijn met de tutor van de studenten en er wordt af en toe een opdracht gemaakt. Hierbij staat steeds een vaardigheid centraal waarmee geoefend wordt en hoe de student zich kan verbeteren.

 

Lezingen, workshops en bedrijfsbezoeken

De vice-Fiscus van Mebiose organiseert naast alle standaard carrièreactiviteiten ook veel extra activiteiten. Zo worden er door het hele jaar heen lezingen, workshops en bedrijfsbezoeken georganiseerd voor studenten die nog nét iets meer willen verdiepen in de Life Science bedrijven, hun soft skills willen verbeteren of meer willen netwerken.

Heb je vragen over welke workshops, lezingen en bedrijfsbezoeken er op de planning staan? Of heb je zelf een idee voor een leuke activiteit? Stuur dan een mailtje naar mebiose-vicefiscus@umcutrecht.nl 

Life Science Career Event

Samen met de Career Services van de faculteit Geneeskunde en Bètawetenschappen en de studieverenigingen de UBV en U.L.S.V. Amino organiseert Mebiose ieder jaar het Life Science Career Event. Dit evenement wordt georganiseerd voor alle masterstudenten van de Graduate School of Life Sciences. De masterstudenten kunnen hier een paneldiscussie over het wel of niet doen van een PhD bijwonen, naar presentaties van GSLS alumni luisteren en netwerken met GSLS alumni en bedrijven op de afsluitende netwerkborrel. Op deze manier komen huidige masterstudenten in contact met de mogelijke carrièreopties na hun studie en kunnen netwerken met mogelijke werkgevers.

Klik op de onderstaande knop voor meer informatie over het Life Science Career Event en updates over de volgende editie.

Life Cycling

Het Life Cycling is een interactieve netwerkactiviteit voor ouderejaars Bachelorstudenten en Masterstudenten. Deze activiteit wordt door Mebiose samen met de Career Services georganiseerd. De studenten fietsen in een kleine groep langs een aantal interessante bedrijven op het Utrecht Science Park en krijgen een rondleiding in het bedrijf en informatie over de werkzaamheden. Verder is er de mogelijkheid te netwerken met het bedrijf en de werknemers.

Klik op de onderstaande knop voor meer informatie over Life Cycling en wanneer de volgende gepland staat.

Career Services

De Career Services van de Universiteit Utrecht bieden allerlei mogelijkheden tot het voorbereiden op je toekomst. Ze helpen je je talenten en interesses te ontdekken, maar ook in contact te komen met bedrijven en organisaties en je professionele vaardigheden te ontwikkelen. Je kan workshops volgen, naar evenementen of gewoon langsgaan voor een gesprek. Hier kun je in gesprek gaan over loopbaanadvies, je kunt je cv laten checken of een sollicitatiegesprek oefenen. Het aanbod van de Career Services is gratis voor UU studenten en alumni.

Klik op de onderstaande knop voor meer informatie en het aanbod van de Career Services van de faculteit Geneeskunde.

Carrièremail

Een aantal keer per jaar maakt de vice-Fiscus van Mebiose een mail met updates over carrière activiteiten, informatie over carrière opties, interviews met mensen uit het Biomedisch werkveld en andere interessante zaken. Deze mail wordt door ruim 150 studenten ontvangen en gelezen.

Wil je je aanmelden voor de Carrièremail? Klik dan op de onderstaande knop!

Stagemarkt

De stagemarkt is een jaarlijks terugkerend evenement, georganiseerd door Mebiose, de MSFU “Sams” en de opleidingen van Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. Tijdens deze avond worden vakgroepen, onderzoeksgroepen en andere groepen vanuit onder andere het UMC Utrecht, Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Princes Màxima Centrum uitgenodigd om uitleg te geven over hun onderzoek en de mogelijkheden op een stage. Zowel bachelorstudenten als masterstudenten zijn hier aanwezig om zich te orïenteren op een wetenschappelijke stage.

GSLS webinars

De GSLS webinars zijn informatiemomenten en vinden plaats op donderdag van 16:00 tot 17:00. Iedere webinar heeft als doel om de studenten meer inzicht te geven in de mogelijkheden nadat ze hun Masteropleiding hebben afgerond.

Wil je meer weten over wanneer de webinars plaatsvinden en waar ze over gaan? Klik dan op de knop hieronder!

Voorlichting vanuit de opleiding

De opleiding verzorgt op verschillende momenten door het jaar heen voorlichtingen over verschillende onderwerpen voor bepaalde groepen studenten. Deze worden van tevoren aangekondigd in de nieuwsbrief, op de studentensite en op de socials. Hieronder staan alle voorlichtingen per jaarlaag op een rij. Let op: dit is een globale planning, de precieze timing kan afwijken.

Eerstejaarsstudenten

  • Opzet opleiding – september
  • Keuzecursussen periode 3 jaar 1 (evt. in de vorm van een kennisclip) – november
  • Honours Programma – april (evt. in combinatie met voorlichting over jaar 2)
  • Jaar 2 – mei
  • Oriëntatie studeren in het buitenland – juni

Tweedejaarsstudenten (en evt. geïnteresseerde ouderejaarsstudenten)

  • Studeren in het buitenland (verdieping) – oktober
  • Keuzes in de bachelor BMW – november
  • Jaar 3 – juni

Trainingen en workshops vanuit de opleiding

Sollicitatieworkshop

Elk jaar organiseert de opleiding in de maanden januari-maart een sollicitatietraining voor derde en vierdejaars BMW-studenten. Simone Schut (coach BMW), Kirsten Boersma-Van Nierop (coach BMS) en Jaco de Fockert – Koefoed (studieadviseur BMW) verzorgen de training. Na het volgen van de training kun je je beter voorbereiden op het solliciteren naar een masterplek, stageplek, buitenlandplek etc. De training bestaat uit twee avonden, waarbij de eerste over het schrijven van een brief gaat en de tweede over het voeren van een sollicitatiegesprek. Wanneer deze workshop precies is, wordt via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

Workshop ‘Persoonlijk leiderschap: Keuzes maken’

Vraag jij je af hoe je de ‘goede keuze’ maakt en wat je kunt doen als het niet de goede keuze bleek? Tijdens deze training gaan wij het met je hebben over hoe je je keuzeproces aanpakt, wat daarin lastig is en hoe je daarmee om kan gaan (persoonlijk leiderschap). Je krijgt een model aangeboden dat je hierbij kan helpen en gaat hiermee werken, zowel individueel als in groepjes. Aan het einde van de workshop weet je wat je nodig hebt om een weloverwogen (studie)keuze te kunnen maken. Met knop hieronder kom je op de website met meer informatie, workshopdata en het inschrijfformulier.