Studieopbouw

Hoe ziet Biomedische Wetenschappen eruit?

Binnen het vakgebied Biomedische Wetenschappen is de voornaamste vraag die gesteld wordt, hoe ziekten ontstaan en hoe we ze kunnen bestrijden. Om deze vragen te kunnen beantwoorden is kennis van gezonde lichaamsprocessen ook essentieel. Als Biomedisch Wetenschapper leer je daarom over ondere andere bacteriën, virussen, lichaamsvreemde stoffen en erfelijke eigenschappen. Maar hierbij kijk je ook naar verschillen en overeenkomsten tussen mens en dier. Biomedische wetenschappen is een onderzoeksgerichte opleiding. Je focust op een toekomst als onderzoeker. Hierdoor sta je gedurende de opleiding niet rechtstreek in contact met patiënten. 

Spreekt bovenstaande uitleg je aan? Vind je biologie één van de leukste vakken op school? Ben je geïnteresseerd in medische ontwikkelingen en voel je je aangetrokken tot onderzoek op het snijvlak van geneeskunde en biologie? Dan is Biomedische Wetenschappen iets voor jou! En als je nog een beetje twijfelt, kom dan gezellig langs bij één van de open dagen of bekijk de informatie over meeloopdagen op onze website!

Wanneer je eenmaal bent begonnen met de studie Biomedische Wetenschappen, moet je 180 ECTS (studiepunten) halen om je Bachelordiploma te halen. Het grootste gedeelte van deze studiepunten zal voortgekomen zijn uit Biomedisch onderwijs, ook wel je Major genoemd. Binnen de Major zijn twee soorten onderwijs: de verplichte cursussen en het Major-gebonden keuzeonderwijs. Het Major-gebonden keuzeonderwijs bestaat uit 10 cursussen, waarvan je er 5 moet hebben gekozen. Daarom worden deze cursussen ook wel semi-verplichte keuze cursussen genoemd. Naast de ruimte die je hebt voor het volgen van je major is er ook ruimte om jezelf te profileren. Dit wordt de profileringsruimte genoemd. Biomedische Wetenschappen biedt veel verschillende cursussen aan. Je kunt echter ook cursussen van alle andere opleidingen van de Universiteit Utrecht kiezen, of bij andere universiteiten in binnen- en buitenland. Het curriculum is terug te vinden op de volgende site

Onderwijsvormen:
Gedurende de opleiding zal je verschillende vormen van onderwijs tegenkomen.
→ Hoorcolleges:
Gedurende een hoorcollege presenteert de docent de basiskennis. Deze stof vormt vaak de basis van het vak en bijbehorende tentamens. Gedurende hoorcolleges luister je als student vooral en is er weinig interactie, maar ruimte voor vragen is er natuurlijk altijd. 

→ Werkcolleges:
Werkcolleges worden gegeven in kleinere werkgroepen variëren van 10 tot 30 studenten. Gedurende werkcolleges wordt er middels casussen en opdrachten dieper ingegaan op de basisstof. 

→ Practica:
Tijdens practica wordt de theorie in de praktijk bekeken/beoefend. Binnen de opleiding zijn er veel verschillende soorten practica. Ten eerste werken we vaak met microscopie practica. Hierbij worden coupes onder de microscoop bekeken om vaak het verschil te zien tussen gezond en ziek weefsel. Daarnaast zijn er natte practica waarbij de studenten in het lab kunnen oefenen met experimenten en bijbehorende technieken. Ook zijn er nog anatomie practica om meer inzicht te krijgen in de vormgeving van het menselijk lichaam. 

→ Projectonderwijs:
Bij meerdere vakken wordt er ook projectonderwijs gegeven. In groepen krijg je dan de opdracht om stukken te schrijven, zaken uit te zoeken of presentaties voor te bereiden. Hier begin je meteen in de eerste periode van je opleiding mee, omdat je hiermee goed getraind wordt in academische vaardigheden zoals presenteren en schrijven. 

Na je bachelor:
Het is gebruikelijk om na je bachelor een masterprogramma te gaan doen, bijvoorbeeld aan de Graduate School of Life Sciences in Utrecht. Echter zijn er natuurlijk nog veel masterprogramma’s door de rest van het land verspreid. Een overzicht hiervan is te vinden op de website van het BMSO (Master – BMSO NL) (houd er rekening mee dat deze website niet altijd even up-to-date is). Vaak duren de masterprogramma’s twee jaar lang en ga je hierin stage lopen en praktijkervaring opdoen. De beroepsmogelijkheden voor afgestudeerde masterstudenten zijn erg goed. Biomedici hebben tal van mogelijkheden. Denk aan wetenschappelijk onderzoek of leiding geven aan een medisch biologisch bedrijf, patiënten voorlichten in ziekenhuizen of het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen. 

Waarom Utrecht?
Het grote voordeel van Biomedische Wetenschappen in Utrecht is de grote keuzevrijheid in ons bachelorprogramma. Veel studenten zien dit als een voordeel omdat het onderwijs kleinschaliger is en je de vakken kunt kiezen van de onderwerpen die jij het meest interessant vindt.
Verder wordt het onderwijs van de opleiding Biomedische Wetenschappen in Utrecht verzorgd door 3 faculteiten gezamenlijk: Geneeskunde, Diergeneeskunde en Bètawetenschappen. Die combinatie van invalshoeken maakt de opleiding uniek.
Daarnaast zijn er op het Utrecht Science Park in Utrecht allerlei voorzieningen die het studeren aangenaam maken. Dit gecombineerd met de knusse binnenstad met bruisend uitgaansleven maakt het een ideale studentenstad.