Hier vinden jullie de samenvatting van het beleidsplan dat is opgesteld voor komend jaar. Het beleidsplan is opgesteld om reële en tevens ambitieuze doelen te stellen die wij dit jaar graag willen volbrengen. Hierin staan zowel nieuwe ideeën als plannen voor de lange termijn. 

 

We hebben 6 speerpunten opgesteld waar wij ons dit jaar in het bijzonder voor willen gaan inzetten. Wij vinden het belangrijk dat ieder lid hier zicht op heeft, omdat dit in grote lijnen schetst wat wij met Mebiose willen bereiken.

 

1. Plannen opstellen voor een optimale werking van de vereniging ten tijde van COVID-19.

De COVID-19 crisis brengt veel maatregelen met zich mee die de normale gang van zaken binnen de vereniging zullen veranderen. In plaats van ons hierdoor te laten beperken, willen we actief op zoek gaan naar nieuwe manieren om zo veel mogelijk te kunnen blijven aanbieden als vereniging. Door middel van dit speerpunt willen we ervoor zorgen dat we alert blijven op de laatste ontwikkelingen en zo constant het optimale uit de situatie kunnen halen.

 

2. Vergroten van mogelijkheid op terugkoppeling op het gebied van onderwijs en op Mebiose-gerelateerde zaken vanuit de leden.

Wij vinden het belangrijk dat studenten hun stem kunnen laten horen en willen ons dus ook actief hiervoor gaan inzetten. Op het gebied van onderwijs willen de zichtbaarheid van de jaarvertegenwoordigingen vergroten en zo de drempel voor het geven van input verlagen. Verder willen we vaste momenten voor terugkoppeling op de vereniging vanuit de leden creëren, onder andere door hier meer aandacht aan te besteden bij de Algemene Ledenvergaderingen.

 

3. Het stimuleren van contact tussen leden.

Een van de doelen van Mebiose is om een plek te creëren waar mensen kunnen samenkomen en met elkaar in contact kunnen komen. We willen ons komend jaar extra voor gaan inzetten voor de interactie tussen verschillende werkgroepen en jaarlagen. Vooral nu er minder fysieke samenkomsten zullen zijn, is het extra van belang om laagdrempelig contact tussen leden te waarborgen.

 

4. Het waarborgen van inclusiviteit.

Als bestuur van Mebiose vinden wij het heel erg belangrijk dat Mebiose een plek is waar iedereen bij kan en mag horen. Daarom willen wij ons inzetten voor inclusiviteit in de breedste zin van het woord, zodat wij een vereniging zijn die voor iedereen wat te bieden heeft. Dit willen wij graag meenemen als aandachtspunt bij het samenstellen van ons activiteitenaanbod.

 

5. Het bewerkstelligen van de digitalisering van de administratie.

We streven ernaar om de administratie van Mebiose te centraliseren op een digitaal platform. Op deze manier willen we een gestructureerd overzicht creëren van de betreffende informatie. Hierbij willen we aandacht besteden aan de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

6. Het verstrekken van relevante informatie in de Mebiomail en op de Mebiosesite.

Steeds meer communicatie binnen de vereniging zal digitaal verlopen. Daarom willen we ons gaan inzetten voor het optimaliseren van de digitale informatievoorziening van Mebiose. We gaan ons bezighouden met een herinrichting van de Mebiomail, door hier een breder scala aan onderwerpen naar voren te laten komen, zoals updates op het gebied van onderwijs en carrièreoriëntatie.

 

Heb je nog vragen of opmerkingen over het beleidsplan? Mail dan naar mebiose-praeses@umcutrecht.nl