Beleid

Elk jaar maakt het bestuur van Mebiose een beleidsplan met hun plannen voor hun bestuursjaar. Mocht je het interessant vinden om hierover mee te praten, is dit plan altijd op te vragen in de Mebiosekamer! Het bestuur beantwoordt dan met liefde alle vragen hierover. 

Daarnaast is er in samenwerking met werkgroep ‘Advies, Leidraad, Visie, Innovatie en Structuur’ een meerjarig beleidsplan voor de vereniging opgesteld. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd en aangevuld. Dit plan is ook op te vragen in de Mebiosekamer.

Binnen Mebiose hanteren wij een social media beleid en een alcohol- en drugsbeleid. Beide staan hieronder uitgewerkt. Wanneer mensen zich hier niet aanhouden, kunnen er consequenties volgen, die in de uitwerkingen hieronder ook staan uitgelegd.

Hieronder vind je tevens onze privacyverklaring.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een gedragscode. Dit document geeft aan welk gedrag we verwachten van leden van de M.B.V. Mebiose.