Contact

Voor externen

M.B.V. Mebiose

De M.B.V. Mebiose is de studievereniging voor de bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en daarnaast de grootste studievereniging van de Graduate School of Life Sciences. Bachelors en masters tezamen telt onze vereniging zo’n 800 leden. Als vereniging organiseren wij alles wat de student nodig heeft naast zijn studie. We zorgen voor studenteninspraak in het onderwijs, bieden de studenten de mogelijkheid zich te oriënteren op hun carrièremogelijkheden, en ook de nodige ontspanning naast hun studie.

Biomedische Wetenschappen is een opleiding die onder drie faculteiten valt, namelijk de faculteit Geneeskunde, de faculteit Diergeneeskunde en de faculteit Bèta-wetenschappen. Biomedisch wetenschappers worden opgeleid tot breed inzetbare academici die met hun biomedische achtergrond zowel in de academische wereld als in het bedrijfsleven erg gewild zijn.

Hieronder staan enkele mogelijkheden voor een samenwerking tussen uw bedrijf/vakgroep en de studievereniging Mebiose vermeld. Mocht u interesse hebben in een van deze opties of nieuwe ideeën hebben dan kunt u contact opnemen via het onderstaande e-mailadres. 

Koen Verheijen, vice-Fiscus der M.B.V. Mebiose

mebiose-vicefiscus@umcutrecht.nl

Promotie

Kleurenadvertentie Tight Junction:

Advertentie in het verenigingsblad van de vereniging dat vijf keer per jaar wordt uitgegeven. Hierin staan allerlei interessante columns over vakgerelateerde en niet-vakgerelateerde zaken. Ook wordt hierin verslag gedaan van verschillende activiteiten georganiseerd door de vereniging. Het blad wordt vijfmaal per jaar uitgegeven en komt terecht bij alle leden, bevriende verenigingen, medewerkers van het opleidingscentrum en de sponsoren. De pagina’s zijn op A4 formaat, waarbij we advertenties van een hele of een halve pagina aanbieden.

Posters ophangen op posterborden in het Universitair Medisch Centrum Utrecht:

Mebiose heeft beschikking tot posterborden op verschillende locaties in het onderwijsgebouw van Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde en in het ziekenhuis zelf. Daarnaast hangen er posterborden op de sociëteitskamer waarop u ook kunt adverteren. U kunt deze posters ophangen per kwartaal of per jaar.

Advertentie in het jaarboek (februari):

Elk jaar maakt de jaarboekcommissie een schitterend jaarboek waarin verslag wordt gedaan van het reilen en zeilen van de vereniging in het afgelopen kalenderjaar. Dit boek komt in februari uit en kan worden aangeschaft door al onze leden. Daarnaast is deze gratis voor al onze eerstejaars en verzenden wij deze ook naar alle bevriende verenigingen, de burgemeester en veel medewerkers van de opleiding Biomedische Wetenschappen.

Logo op de website:

Logo van uw bedrijf op de homepage van onze website, waardoor uw logo naast die van andere bedrijven te zien zal zijn voor alle bezoekers. Wij bieden deze mogelijkheid aan op jaarbasis.

Advertentie in de Mebiomail:

De Mebiomail wordt eens per maand, met uitzondering van juli en augustus, naar alle 800 leden gestuurd. 

Carrièresite:

-Vermelding met logo en beschrijving op de carrièresite van Mebiose.
-Bedrijfsprofiel plus de mogelijkheid tot het aangeven van vacatures en stageplaatsen.
-Advertentie op een van onze sociale media (Facebook/LinkedIn).
-Online post op onze Facebook of LinkedIn pagina (respectievelijk 1250 en 850 volgers).

Carrièreoriëntatie

Carrièredag

Eens per twee jaar organiseert Mebiose een carrièredag. Hier komen voornamelijk bachelorstudenten maar ook een aantal masterstudenten naartoe. In totaal waren er in 2018 ruim 350 aanmeldingen. De dag is opgebouwd uit een plenair deel met sprekers, waarna de studenten verschillende workshops kunnen volgen en er een bedrijvenmarkt plaatsvindt. Zo kunnen de studenten zich oriënteren op hun carrièreperspectieven. Voor u een perfecte mogelijkheid om onder de aandacht van de studenten te komen. Meer informatie is te vinden op de watchyourfuture site.

Excursie en lunchlezingen

Wij zijn op dit moment op zoek naar een bedrijf waar wij eens per jaar of per twee jaar een excursie naartoe kunnen organiseren. Het idee is dat studenten kunnen zien hoe het er nu echt in een farmaceutisch bedrijf aan toe gaat, en op deze manier een beeld kunnen vormen of dit iets voor hen is in de toekomst. Ook kijken wij naar de mogelijkheden om bedrijven een presentatie te laten geven voor een groep studenten in de vorm van lunchlezingen. Op deze manieren kunt u een grote groep studenten kennis laten maken met uw bedrijf en eventueel zelfs mee laten denken over casus.