Comité van aanbeveling en advies

Dit is het Comité van Aanbeveling en Advies

De leden van het Comité van Aanbeveling en Advies worden jaarlijks gevraagd zitting te nemen in dit comité. Externe contacten kunnen hen gebruiken als een onafhankelijke bron van informatie over de M.B.V. Mebiose. Hiertoe krijgen zij het verenigingsblad de Tight Junction opgestuurd en ontvangen zij het halfjaarlijks en jaarlijks ab Actiaal jaarverslag.

Prof. dr. H.R.B.M. Kummeling

Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht

Prof. dr. M.M.E. Schneider

Voorzitter van de Raad van Bestuur UMC Utrecht

Prof. dr. J.C. Clevers

Head of pharma Research and Early Development (pRED) bij Roche

Prof. dr. ir. A. van Oudenaarden

Directeur Hubrecht Instituut

Prof. dr. A.S. Akhmanova

Professor of Cell Biology, Co-chair of the Division of Cell Biology, Neurobiology and Biophysics

Prof. dr. ir. B.M.T. Burgering

Head of Center for Molecular Medicine, Dean of Cancer, Stem Cells & Developmental Biology