Vakgroepen

Hubrecht Institute

Hoe verloopt de ontwikkeling van een bevruchte eicel tot een heel organisme? Dat is de centrale vraag van de ontwikkelingsbiologie: een van de spannendste delen van het moderne biologische onderzoek met stamcelonderzoek als prominent onderdeel.

Om deze vraag te beantwoorden gebruikt het Hubrecht Institute moleculaire biologie, genetica, biochemie en meer recent ook genomics en bio-informatica. Dit onderzoek wordt gedaan met behulp van gezonde en zieke cellen, weefsels en modelorganismen zoals muizen, zebravissen en nematode-wormen. Het Hubrecht Institute is het Nederlandse centrum voor ontwikkelingsbiologisch onderzoek in deze modelsystemen. Het onderzoek is fundamenteel en multidisciplinair van aard, maar er liggen duidelijke dwarsverbanden met biomedisch onderzoek.

Wil jij contact opnemen met Hubrecht Instituut? Stuur dan een mailtje naar j.denhertog@hubrecht.eu of klik op de knop hieronder! 

Afdeling Genetica UMC Utrecht

Op de afdeling genetica van het UMC Utrecht wordt onderzocht of een aangeboren afwijking erfelijk is. De aandachtsgebieden zijn cardiogenetica, longfibrose, oncogenetica, neurogenetica en erfelijke aanleg & ontwikkeling. Het hele spectrum van testen van microscopie, SNP-array tot basevolgordebepaling (Sanger- en Next Generation Sequencing) is in huis om doelmatig afwijkingen in het genoom op te sporen. De sectie genoomdiagnostiek werkt nauw samen met klinische genetica.

Wil je hier meer over weten? Klik dan op de knop hieronder.

Institute for Risk Assessment (IRAS)

Het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) is een interfacultair onderzoeksinstituut van de faculteiten Diergeneeskunde en Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Het IRAS verzorgt onderwijs en onderzoek naar gezondheidsrisico’s van mensen door blootstelling aan ziekteverwekkers en mogelijke schadelijke stoffen in het (arbeids-) milieu en via de voedselketen. Effecten op ecosystemen worden ook onderzocht. Het IRAS werkt binnen de EU samen met een groot aantal onderzoeksgroepen en instituten in gezamelijke onderzoeksprojecten. Daarnaast is het IRAS een ‘World Health Organiation Collaborating Centre for Research on Environmental Health Risk Assesstment’.

Wil jij contact opnemen met IRAS? Stuur dan een mailtje naar m.lumens@uu.nl

 

Pathologie UMC Utrecht

Pathology is interested in the molecular mechanisms by which cytotoxic lymphocytes attack tumor cells and virus-infected cells and how these target cells are able to escape from these effector cells. CTLs and NK cells constitutes the main pathway for eliminating tumor cells and virus-infected cells from our body. In humans, cytotoxic granules contain granzymes that induce cell death by cleaving specific intracellular substrates. However, little is known about the cell death mechanism of GrH, GrK, and GrM. In our lab, we are currently investigating these cell death pathways.

Granzymes activate multiple distinct pathways of cell death with distinct morphological hallmarks that cooperate during cytotoxic lymphocyte cytotoxicity. This redundancy likely evolved to provide protection against tumor cells with diverse strategies to evade immune surveillance. Some tumors can escape from GrB-mediated apoptosis by cytoplasmic expression of the GrB-inhibitor serine protease inhibitor (SERPIN)B9. Unlike GrB, however, inhibitors against the other human granzymes remain unknown. This issue currently is another focus in our lab. We have recently demonstrated that GrM blocks cytomegalovirus replication in the absence of host cell apoptosis. Apparently, GrM uses noncytotoxic mechanisms to inhibit cytomegalovirusreplication, which is compatible with the notion that viruses encode inhibitors of apoptosis. Currently, we are investigating how granzymes block virus replication independent of apoptosis.

Wil jij contact opnemen met Pathologie UMC Utrecht? Stuur dan een mailtje naar n.bovenschen@umcutrecht.nl

Reumatologie en Klinische Immunologie UMC Utrecht

De afdeling Reumatologie & Klinische Immunologie van het UMC Utrecht is gespecialiseerd in onderzoek op het gebied van reumatoïde artritis, atrose en systemische auto-immuunziekten. De uitstekende onderzoeksresultaten van de afdeling hebben geleid tot de erkenning van de afdeling als een ‘Centre of Excellence in Rheumatology 2011-2016’ door de Europese Reuma Vereniging EULAR (European League Aigainst Rheumatism).

Door deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, komen we steeds meer te weten over de verschillende ziektebeelden en wordt het mogelijk deze beter te behandelen in de toekomst. Hierdoor kunnen persoonlijke, maatschappelijke en economische pijn en kosten op lange termijn voorkomen worden. Dit uit zich bijvoorbeeld in minder arbeidsuitval, maar ook in een sterke daling van het aantal gewrichts-vervangende operaties. Door onderzoek in de afgelopen jaren is het aantal operaties in korte tijd gehalveerd.

Wil jij contact opnemen met Reumatologie en Klinische Immunologie? Stuur dan een mailtje naar s.mastbergen@umcutrecht.nl