Watch, Meet & Be Your Future is het voorlichtingsprogramma van de opleiding Biomedische Wetenschappen in samenwerking met Mebiose. Hiermee hopen we jullie te informeren over jullie carrièremogelijkheden na het afronden van de opleiding.

Binnen het WMB-programma wordt ook vier keer per jaar een workshop georganiseerd om meer te leren over een bepaalde functie of soort baan. In deze workshops komen mensen uit bepaald vakgebieden vertellen over hun loopbaan, hoe hun dag eruit ziet en wat hun werk precies inhoudt. Tijdens deze workshops is er ook een focus op interactie, als student kun je altijd al je vragen stellen en soms kan er zelf gediscussieerd worden over interessante dilemma’s of casussen.

Op donderdag 21 oktober heeft de eerste “Watch, Meet and Be your Future”- workshop plaatsgevonden. Het thema was “Onderzoek doen in de academie, een instituut of bedrijf”. Enkelen van jullie waren hier ook bij aanwezig. Deze avond kwamen er drie sprekers naar voren. Allemaal onderzoekers vanuit verschillende perspectieven: overheid/instituut, de academie en het bedrijfsleven. Shamir Jacobino, hij werkt bij Janssen als Scientist product characterization, Samantha van der Beek, zij werkt bij het RIVM en doet onderzoek naar neonatale screening en tot slot Tamara Verbeek, PhD student bij het Princes Maxima Center waar ze onderzoek doet naar acute lymfatische leukemie. We begonnen met een plenaire introductie waarin de sprekers zich één voor één voorstelden, waarna we heerlijk hebben genoten van onze pizza’s. Toen volgden er drie rondes van 20 minuten waarin de studenten in kleine groepen met een sprekers in gesprek konden gaan. Dit was goed bevallen en was ook zeker heel interessant. Het was een erg informatieve avond, ik heb genoten!
Tijdens het masterspeeddaten op 26 oktober hadden studenten de kans om in groepjes met één of twee masterstudenten in gesprek te gaan oven hun master. we hadden drie rondes waarin de studenten van lokaal naar lokaal gingen om daar de verschillende masterstudenten te spreken. We hadden tussendoor een pauze samen in 2.70/2.71 om te eten en er bleven nog een aantal mensen wat langer kletsen. Al om al was het een gezellige en geslaagde avond.

WMB2 vond dit jaar 2x plaats. Op 7 december en op 22 januari. Dit kwam door de grote belangstelling voor het onderwerp BMW’ers in de Kliniek”. In de eerste editie hadden we een anois, een Clinical research associate en een klinisch chemicus. De tweede editie kwamen een SUMMA student, labhoofd van het Princes Maxima Centrum en weer een Clincal Reserach Associate. Beide avonden hebben we geleerd op wat voor manier je als clinicus aan de slag kan gaan na je studie. Wat zo’n beroep precies inhoud, wat de leuke en minder leuke kanten zijn en hoe je zo al als clinicus kan eindigen. We begonnen, zoals altijd, met een plenaire introductie waarna we eetpauze hadden met pizza’s. Vervolgens volgden de drie rondes van 20 minuten waarin de studenten in kleine groepen met een sprekers in gesprek konden gingen. Beide avonden waren een groot succes en zowel de sprekers als de studenten waren zeer positief.

WMB 4 zal op dinsdag 10 mei plaats gaan vinden. Hiervoor staat nog geen thema vast. Dus heb je ideeën of wil je graag een specifiek onderwerp zien zoals duurzaamheid, werken voor non-profit instanties of maatschappelijke impact? Mail dan je ideeën en wensen naar mebiose-vicefiscus@umcutrecht.nl