Masterplan

Werkgroep Masterplan ondersteunt de vice-Praeses bij de vraagstukken rondom de medezeggenschap van de GSLS-masters. Meerdere keren per jaar komen zij samen om daarover bij te praten.

Werkgroep Masterplan is in het leven geroepen om ook de masterstudenten meer bij Mebiose te betrekken. Mebiose is er namelijk niet alleen voor de BMW-studenten, maar ook voor alle studenten van de Graduate School of Life Sciences. Samen met deze werkgroep denkt de vice-Praeses na over hoe de masterstudenten meer bij Mebiose betrokken kunnen worden.