Bestuur der M.B.V. Mebiose

Algemene vragen

mebiose@umcutrecht.nl

 

Praeses der M.B.V. Mebiose

Meeloopdagen en Eerstejaarsweekend

mebiose-praeses@umcutrecht.nl

 

ab Actis der M.B.V. Mebiose

Adres- en contactwijzigingen

mebiose-abactis@umcutrecht.nl

 

Fiscus der M.B.V. Mebiose

Website en Ledenaccounts

mebiose-fiscus@umcutrecht.nl

 

vice-Praeses der M.B.V. Mebiose

Onderwijszaken

mebiose-vicepraeses@umcutrecht.nl

 

vice-ab Actis der M.B.V. Mebiose

Boekverkoop en Interne contacten

mebiose-viceabactis@umcutrecht.nl

 

vice-Fiscus der M.B.V. Mebiose

Sponsoring en carrièreörientatie

mebiose-vicefiscus@umcutrecht.nl

 

Studentassessor faculteit Geneeskunde

Plannen en ideeën met betrekking tot onderwijs, overige onderwijszaken

studentassessorDOO@umcutrecht.nl

 

BMW-Academie

Algemene vragen over het programma, aanvragen voor workshops buiten het aanbod

M.E.Quaedackers@umcutrecht.nl

 

Career Services Faculteit Geneeskunde

Workshops en trainingen, carrièreadvies en andere carrière gerelateerde zaken

careerofficer@umcutrecht.nl

 

Studie-informatiepunt (STIP)

Formulieren inleveren, studievoortgangsoverzicht, aanvragen verklaringen

STIP@umcutrecht.nl

 

International Office

Studeren en stage lopen in het buitenland

international.office@umcutrecht.nl