Als studentassessor maak ik deel uit van het management team (MT) van het onderwijscentrum. Dit team bestaat verder uit de vice-decaan, de manager bedrijfsvoering en een beleidsadviseur.

De studentassessor is er voor de hele faculteit. Naast geneeskunde ben ik er dus voor SUMMA, biomedische wetenschappen (BMW/BMS) en klinische gezondheidswetenschappen (KGW).

In deze rol adviseer ik de vice-decaan over alles wat ons als studenten aangaat. Dit doe ik door deel te nemen aan verschillende overleggen op management- en beleidsniveau, maar ook door mee te werken aan de uitvoering van concrete plannen. Juist omdat ik informatie krijg over alle verschillende opleidingen die onze faculteit rijk is, kan ik ervoor zorgen dat problemen die op meerdere plekken spelen gezamenlijk kunnen worden opgepakt én dat men qua best-practices van elkaar leert.

Specifiek voor de opleidingen BMW zit ik bijvoorbeeld in de Bachelor AdviesRaad (BAR), neem ik deel aan het management overleg van BMW, ben ik lid van het landelijke Biomedisch Studenten overleg (BMSO) en zie ik jullie op de OMB. Concreter ben ik onder andere bezig met het terugkoppelen van evaluatieresultaten naar studenten, de inrichting van de selectie en het organiseren van de Stagemarkt.

Hoewel het studentassessorschap een solitaire functie is, doe ik mijn werk gelukkig niet alleen. Door intensief contact te houden met de studieverenigingen, zorg ik dat ik van alle studies zo veel mogelijk weet wat er speelt. Daarbij is het fijn dat iedereen binnen de opleiding open staat voor de ideeën die studenten hebben en dat ze ons ook meenemen in alles wat er speelt. Want uiteindelijk gaat het om jullie als studenten! Mocht je daarom zelf plannen of ideeën hebben of vragen over mijn werk mag je me altijd mailen op studentassessorDOO@umcutrecht.nl.