Board of Studies

Weten wat de Board of Studies doet en wie hierin zitten? Lees dan het stuk hieronder!

De Board of Studies (BoS) bestaat uit veertien leden die de verschillende fracties van de Graduate School of Life Sciences vertegenwoordigen. De leden zijn een diverse groep van (algemeen) directeuren, opleidingsleiders van de faculteit Bètawetenschappen, Geneeskunde en Diergeneeskunde, evenals vertegenwoordigers van master- en promovendi, onder voorzitterschap van de directeur van de GSLS, Harold van Rijen. De BoS komt eenmaal per maand bijeen om de status van de GSLS te bespreken en te adviseren over verschillende lopende zaken, waaronder de kwaliteit en onderwijservaring van alle GSLS-studenten.