Opleidingscommissie Bachelor

Benieuwd wat de opleidingscommissie Bachelor doet en uit wie zij bestaat? Lees dan het stuk hieronder!

De opleidingscommissie bachelor (OC-B) houdt zich bezig met het bewaren van de onderwijskwaliteit binnen de bachelor biomedische wetenschappen. Tot de OC-B behoren docenten van verschillende faculteiten, studieadviseurs en 5 studenten van BMW. Binnen de OC is het de taak om het onderwijs te controleren en te verbeteren. Dit gebeurt middels één keer per maand te vergaderen waarin cursusevaluaties, ingezonden stukken en de OER (examenreglement) worden besproken. Ook zijn wij onder andere betrokken bij beslissing over kwaliteitsgelden, meedenksessies over de leerlijnen en samenwerking tussen universiteiten rondom studentenbegeleiding. Verder staat de OC veel in contact met de JVTs om vak overstijgende problemen, zoals studiedruk, op te pakken en aan te kaarten.

Wij hopen op deze manier bij te kunnen dragen aan een goede opleiding tot biomedicus! Wil je meer weten over de Opleidingscommissie? Stuur dan een mailtje naar mebiose-vicepraeses@umcutrecht.nl!