Studentenraad

Weten wie er dit jaar in de Studentenraad zitten en wat zij betekenen voor de opleiding? Lees het stuk hieronder!

De Studentenraad van de faculteit Geneeskunde (SR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de faculteit en bestaat uit 9 studenten van de studies GNK/SUMMA, BMW/ BMS en KGW. Ieder jaar zijn er SR-verkiezingen, waarbij gestemd wordt door de studenten van de faculteit. De SR is onderdeel van de Onderwijs- en Onderzoeksraad (O&O-raad) van het UMCU, waarin naast de SR-leden ook 9 personeelsleden zitten. De SR kan o.a. meepraten over de voorzieningen in het UMC. Zo gaat de SR zorgen voor meer stallingsmogelijkheden voor de fietsen en praat de SR mee over de vernieuwing van het StudieLandSchap. Hiernaast kun je als SR ook zelf onderwerpen aandragen, zo hebben ze afgelopen jaar gezorgd dat er na de renovatie van het HvdB genderneutrale wc’s komen,

Instagram: @StudentenraadUMCU
Email: studentenraad@umcutrecht.nl