Studentassessor

Weten wie de studentassessor van dit jaar is en wat ze doet? Lees dan hieronder haar verhaal!

Hoi allemaal! Mijn naam is Lara Lynn Vooijs en ik ben de studentassessor van het collegejaar 2022-2023! Dit betekent dat ik mij aankomend jaar fulltime zal inzetten voor het Onderwijscentrum, om bij belangrijke beleidsmatige beslissingen het studentenperspectief te vertegenwoordigen. Het Onderwijscentrum is verantwoordelijk voor alle opleidingen in het UMC Utrecht en van onze faculteit. Er werken veel mensen achter de schermen om de opleidingen draaiende te houden, de kwaliteit te waarborgen en verbeterplannen te maken. Zelf zit ik in het laatste jaar van de bachelor geneeskunde. Dit jaar bekijk ik het onderwijs dus van de andere kant.  De studentassessor denkt mee over onderwijs- en studentzaken en is actief betrokken bij beleid- en besluitvorming vanuit het Managementteam van het Onderwijscentrum. Dit team bestaat uit de vice-decaan, de directeur bedrijfsvoering, een beleidsadviseur en de studentassessor. Naast het inbrengen van het studentenperspectief is het de rol van de studentassessor om verbindingen te vormen tussen – en nauw samen te werken met – de opleidingen, studentenraad, studieverenigingen, opleidingscommissies en studenten. De studentassessor is onderdeel van het interfacultaire overleg College van Utrechtse Assessoren (CvUA), met de assessoren van alle faculteiten aan de Universiteit Utrecht. Op nationaal niveau behartigt de studentassessor het studentenbelang bij landelijke overleggen met de andere (bio)medische faculteiten.  Binnen BMW zie je de studentassessor bij de maandelijkse BOM, en is de studentassessor onderdeel van het managementoverleg van BMW/BMS. Wekelijks vergaderen de Vice-Praeses van Mebiose, de Commissaris Onderwijs van MSFU Sams en de studentassessor samen om het onderwijs te bespreken.   Weet mij laagdrempelig te benaderen als je vragen, opmerkingen of prachtige ideeën hebt. Spreek me aan als je mij tegenkomt of mail mij op: studentassessorDOO@umcutrecht.nl