De opleidingsdirecteur BMW rapporteert aan de vicedecaan onderwijs en maakt deel uit van het onderwijsdirecteurenoverleg van het UMC Utrecht Onderwijscentrum. Daarnaast zit de opleidingsdirecteur in de Board of Studies van de Faculteit Bètawetenschappen en overlegt hij regelmatig met de vicedecaan en de opleidingsdirecteur van de Faculteit Diergeneeskunde.
 
Om de lijnen kort te houden en elkaar goed te informeren wat er zoal speelt, heeft de opleidingsdirecteur BMW voorafgaand aan de vergaderingen van de Opleidingscommissie, de Examencommissie en de O&O raad overleg met vertegenwoordigers van deze gremia.
 
Op maandelijkse basis is er eveneens overleg met de de vice-Praeses van de studievereniging Mebiose en de studentassessor, samen met de opleidingscoördinatoren en de opleidingsdirecteur van BMS. Waar nodig of wenselijk heeft de studentassessor extra overleg met vertegenwoordigers van de studenten (JVT, vice-Praeses, studentassessor). Verder zijn er maandelijkse overleggen tussen de opleidingsdirecteur en het hoofd onderwijszaken, afdeling communicatie OWC en de studieadviseurs.