De Onderwijs en Onderzoeksraad

De Onderwijs & Onderzoeksraad (O&O-raad) is hét orgaan voor medezeggenschap op het gebied van het universitaire Onderwijs en Onderzoek in het UMC Utrecht. De O&O-raad bestaat uit studenten en personeel van het UMC Utrecht. Samen kijken zij naar het beleid van het UMC Utrecht op het gebied van Onderwijs en Onderzoek. De O&O-raad overlegt minimaal vijf keer per jaar met de decaan en vicedecaan van de faculteit Geneeskunde over O&O-onderwerpen.

De studentenraad 

De Studentenraad van de faculteit Geneeskunde (SR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de faculteit en bestaat uit 9 studenten van de studies GNK/SUMMA, BMW/ BMS en KGW. Ieder jaar zijn er SR-verkiezingen, waarbij gestemd wordt door de studenten van de faculteit. De SR is onderdeel van de Onderwijs- en Onderzoeksraad (O&O-raad) van het UMCU, waarin naast de SR-leden ook 9 personeelsleden zitten.  De SR en de O&O-raad geven gevraagd en ongevraagd advies aan de decaan en vicedecaan en hebben instemmingsrecht op een aantal belangrijke onderwerpen, zoals de begroting en het  Onderwijs- en Examenreglement (OER). Ook kan de SR meepraten over de voorzieningen in het UMC. Zo gaat de SR zorgen voor meer stallingsmogelijkheden voor de fietsen en praat de SR mee over de vernieuwing van het StudieLandSchap.

De O&O-raad bestaat uit:

  • 9 studenten. De studenten zijn georganiseerd in een Studentenraad Geneeskunde UMC Utrecht die jaarlijks wordt verkozen.
  • 9 personeelsleden. Het personeel van de O&O-raad wordt via de Ondernemingsraad afgevaardigd en bestaat uit vijf OR-leden en vier aanvullende leden met een achtergrond op het gebied van het universitair academisch onderwijs en onderzoek. De aanvullende leden worden apart verkozen, tegelijk met de leden van de Ondernemingsraad. Alle personeelsleden en studentleden hebben stemrecht in de O&O-raad.

Opleidingen vertegenwoordigd in de O&O-raad:

  • bachelor en master Geneeskunde en SUMMA
  • master Klinische Gezondheidswetenschappen (KGW)
  • bachelor Biomedische Wetenschappen (BMW)
  • masteropleidingen Biomedical Sciences (BMS)/ Graduate School of Life Sciences
  • master Medical Humanities