Opleidingscommissie Bachelor

De Opleidingscommissie Bachelor (OC-Ba) komen één keer per maand samen om te vergaderen over verschillende onderwijszaken. De OC-Ba bestaat uit 5 studentleden, 5 docentleden van verschillende faculteiten, de opleidingscoördinator en de studieadviseur. Het doel van de OC-Ba is om de kwaliteit van het onderwijs op niveau te houden en te verbeteren waar dat mogelijk is. Ook bekijkt de OC-Ba de enquêtes die door de studenten ingevuld worden na de tentamens en voeren zij panelgesprekken met cursuscoördinatoren. De OC-Ba kijkt met een open blik naar het onderwijs waardoor er ook ruimte is voor vernieuwingen en inspraak en suggesties van studenten. Daarnaast hebben wij een nauwe band met de JVT’s waardoor we elkaar op de hoogte houden van wat er binnen het onderwijs speelt.

Wij hopen op deze manier bij te kunnen dragen aan een goede opleiding tot biomedicus! Wil je meer weten over de Opleidingscommissie? Stuur dan een mailtje naar mebiose-vicepraeses@umcutrecht.nl!