Meerjarig Beleidsplan 2020-2021

Elk jaar maakt het bestuur een beleidsplan, waarin de plannen van een bestuur staan om richting te geven aan de werkzaamheden voor hun bestuursjaar. Sommige plannen zijn echter niet uit te voeren binnen één jaar en hierom is er een meerjarig beleidsplan, zodat goede ideeën toch uitgevoerd kunnen worden. Werkgroep Advies, Leidraad, Visie, Innovatie en Structuur, oftewel wALVIS, spart samen met het bestuur over het meerjarige beleid. Hieronder vinden jullie een korte samenvatting van het meerjarig beleidsplan voor het jaar 2020-2021, waarin plannen voor de komende drie jaar worden beschreven.

De komende jaren zal Mebiose zich blijven inzetten om een duurzame vereniging te zijn. Zo zal er vanaf 2021 elk jaar een dag in het kader van duurzaamheid worden georganiseerd. Samen met de studieverenigingen UBV (Biologie) en Proton (Scheikunde) zal Mebiose de komende drie jaar minstens drie activiteiten organiseren die open zijn voor alle studenten van de Graduate School of Life Sciences. Op onderwijsgebied zal Mebiose zich focussen op het betrekken van een diverse groep studenten bij het onderwijs en het vergroten van de zichtbaarheid van de Jaarvertegenwoordigingen binnen de bachelor BMW. Verder gaat Mebiose meerdere opties aan activiteiten creëren voor bedrijven, waaronder lunchlezingen. Ook zal Mebiose de werkacties waarmee leden geld kunnen verdienen optimaliseren. Ten slotte zal Mebiose de komende jaren de Mebiosesite optimaliseren, waardoor deze sneller zal werken en ook op mobiele apparaten goed werkt.