Leden van verdienste zijn personen die wegens hun grote verdienste voor de M.B.V. Mebiose door het bestuur als zodanig kunnen worden voorgedragen op een Algemene Ledenvergadering. Vanuit de vereniging wordt met behulp van deze titel eenmalig getoond dat de inzet van de leden van verdienste erg gewaardeerd wordt. Op de Algemene Ledenvergadering de dato 16 juni 2016 zijn 6 leden van verdienste geïnstalleerd:
Ellen van Dijck: Ellen is medewerker van de opleiding Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Als je iets gedaan wil krijgen bij BMW of binnen het HvdB, dan ga je naar Ellen toe. Ze is al werkzaam bij de opleiding sinds september 1999 en heeft dus al heel wat studenten en Mebiose besturen zien komen en gaan. Al die jaren heeft ze ontzettend veel hulp geboden aan Mebiose op administratief niveau, bij het bereiken van nieuwe studenten en binnen het HvdB. Dit heeft ze in het verleden gedaan, maar vandaag de dag doet ze dit nog steeds.    
Jaco de Fockert-Koefoed en Ineke Steenhoek: Jaco en Ineke zijn de studieadviseurs voor de studenten Biomedische Wetenschappen en de masterprogramma’s van Biomedical Sciences en hebben dus ook al menig student voorzien van goed advies over het heden en de toekomst. Daarnaast kunnen studenten ook met allerlei persoonlijke zaken bij ze terecht en zullen Jaco en Ineke deze studenten altijd zo goed mogelijk helpen. Dit geldt ook voor de bestuursleden van Mebiose, waarmee er altijd een warme band is. Ook bij de voorlichting voor middelbare scholieren en introductie van de nieuwe eerstejaars spelen ze een grote rol. In het verleden lag zelfs de organisatie van het jaarlijkse introductieweekend, het Eerstejaarsweekend, in hun handen.    
Adri Thomas: Elke student Biomedische Wetenschappen is bekend met dr. Adri Thomas. Associate-professor Ontwikkelingsbiologie, docent, coördinator Ontwikkelingsbiologie, Research Project, Onderzoeksmethoden en het honours programma (en dat zijn enkel de coördinatorschappen bij onze studie, laat staan Biologie) en de voorzitter van de Opleidingscommissie-Bachelor. Naast het doceren heeft Adri zich jarenlang ingezet binnen de medezeggenschap. Adri heeft ook altijd een belangrijke rol ingenomen bij onze meeloop- en voorlichtingsdagen voor middelbare scholieren en denkt graag mee met Mebiose en het te volgen beleid. De vice-Praesides hebben veel contact met hem gehad, iets wat hem zichtbaar goed doet. Adri heeft veel van zijn taken dit jaar voor het laatst gedaan, maar gelukkig is hij nog niet klaar bij BMW komend jaar.   
Fleur de Mooij: Fleur was de Praeses van het XXIVe bestuur der M.B.V. Mebiose. Tijdens haar bestuursjaar heeft ze zich enorm ingezet voor Mebiose, onder andere met het invoeren van de meeloopdagen voor middelbare scholieren en met de oprichting van de Stichting Buitenlandse Excursie Biomedische Studenten Utrecht, waarin onze Buitenlandse Excursie is ondergebracht. Ook het jaar na haar bestuursjaar heeft ze met raad en daad haar opvolgers nog enorm bijgestaan. Daar bleef het niet bij, Fleur bleef altijd actief, hielp mee en was nooit te beroerd om je van advies te voorzien. Zelfs 6 jaar na haar bestuursjaar, heeft ze erg geholpen bij onder andere het vormen van het Huishoudelijk Reglement voor de Stichting BEBSU en enthousiasmeert ze nog steeds leden om een bestuursjaar te gaan doen met haar verhalen.   
Het 1e bestuur der M.B.V. Mebiose (individuen): Ellen Satter, Carla Nieuwenhof, Eric-Duco Janssen, Frank Holstege, Edmar Weitenberg, Chris Broeren en Dennis Dooijes. Deze 7 personen hebben zich 2 jaar lang keihard ingezet om het fundament voor Mebiose te leggen en om de vereniging door een turbulent 1e jaar heen te loodsen. Hoe werkt dat eigenlijk, zo’n vereniging? Er is dan een naam nodig! En kernwaarden, statuten, bestuurspakken, linten, ruimtes en zeker niet onbelangrijk: financiën! Kortom: het eerste bestuur heeft moeten pionieren meer dan 30 jaar geleden, wat erin heeft geresulteerd dat Mebiose hier meer dan 30 jaar later staat, met een inmiddels volwassen vereniging met 800 leden.   
Boris Berkelaar: Boris was de ab Actis van het XXVIIe bestuur der M.B.V. Mebiose. Na zijn bestuursjaar is hij actief gebleven binnen de vereniging en is tot zelfs zes jaar na zijn bestuursjaar een ware ondersteuning geweest voor verschillende besturen. Hij is ontzettend belangrijk geweest voor het opzetten van het ICT-netwerk van de vereniging en zet zich nog steeds (zelfs tot in de late uurtjes of op zijn vrije dagen) in om besturen te helpen wanneer dat nodig is.