Hanneke Kraan

De Mebiosekamer is als een tweede woonkamer voor veel Mebioten en veel leden kennen de Mebiosekamer enkel zoals het nu is. Echter heeft de Mebiosekamer in de loop der tijd ontzettend veel veranderingen doorgemaakt. Hier moest ontzettend veel voor verbouwd worden en dit ging niet zonder slag of stoot. Gelukkig hadden wij onze reddende engel genaamd Hanneke Kraan. Hanneke heeft ervoor gezorgd dat elke tegenslag bij de verbouwing is omgezet naar voortgang. Ze hield alles goed in de gaten en bleef contact houden met Mebiose en de bouwvakkers.
Kortom, Hanneke is een belangrijk puzzelstuk in het ontstaan, onderhouden en voort ontwikkelen van de Mebiosekamer. Naast dat helpt ze ons natuurlijk wanneer ze kan!

Ellen van Dijck

Ellen is medewerker van de opleiding Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Als je iets gedaan wil krijgen bij BMW of binnen het HvdB, dan ga je naar Ellen toe. Ze is al werkzaam bij de opleiding sinds september 1999 en heeft dus al heel wat studenten en Mebiose besturen zien komen en gaan. Al die jaren heeft ze ontzettend veel hulp geboden aan Mebiose op administratief niveau, bij het bereiken van nieuwe studenten en binnen het HvdB. Ellen is sinds 2023 met pensioen.

Jaco de Fockert-Koefoed & Ineke Steenhoek

Jaco en Ineke zijn studieadviseurs voor zowel BMW Bachelor studenten als BMS master studenten en hebben dus ook al menig student voorzien van goed advies over het heden en de toekomst. Daarnaast kunnen studenten ook met allerlei persoonlijke zaken bij ze terecht. Dit geldt ook voor de bestuursleden van Mebiose, waarmee er altijd een warme band is. Ook bij de voorlichting voor middelbare scholieren en introductie van de nieuwe eerstejaars spelen ze een grote rol. In het verleden lag zelfs de organisatie van het jaarlijkse introductieweekend, het Eerstejaarsweekend, in hun handen.

Adri Thomas

Elke student Biomedische Wetenschappen is bekend met dr. Adri Thomas. Naast het doceren heeft Adri zich jarenlang ingezet binnen de medezeggenschap. Adri heeft ook altijd een belangrijke rol ingenomen bij onze meeloop- en voorlichtingsdagen voor middelbare scholieren en denkt graag mee met Mebiose en het te volgen beleid. De vice-Praesides hebben veel contact met hem gehad, iets wat hem zichtbaar goed doet. Adri is tegenwoordig met pensioen, maar gelukkig komt hij soms nog spreken bij meeloopdagen.

Fleur de Mooij

Fleur was de Praeses van het XXIVe bestuur der M.B.V. Mebiose. Tijdens haar bestuursjaar heeft ze zich enorm ingezet voor Mebiose, onder andere met het invoeren van de meeloopdagen voor middelbare scholieren en met de oprichting van de Stichting Buitenlandse Excursie Biomedische Studenten Utrecht. Ook het jaar na haar bestuursjaar heeft ze met raad en daad haar opvolgers nog enorm bijgestaan. Zelfs 6 jaar na haar bestuursjaar, heeft ze erg geholpen bij onder andere het vormen van het Huishoudelijk Reglement voor de Stichting BEBSU en enthousiasmeert ze nog steeds leden om een bestuursjaar te gaan doen met haar verhalen.

Ie Bestuur (de individuen)

Ellen Satter, Carla Nieuwenhof, Eric-Duco Janssen, Frank Holstege, Edmar Weitenberg, Chris Broeren en Dennis Dooijes. Deze 7 personen hebben zich 2 jaar lang keihard ingezet om het fundament voor Mebiose te leggen en om de vereniging door een turbulent 1e jaar heen te loodsen. Het eerste bestuur heeft moeten pionieren meer dan 35 jaar geleden, wat erin heeft geresulteerd dat Mebiose hier meer dan 35 jaar later staat, met een inmiddels volwassen vereniging met 800 leden.

Boris Berkelaar

Boris was de ab Actis van het XXVIIe bestuur der M.B.V. Mebiose. Na zijn bestuursjaar is hij actief gebleven binnen de vereniging en is tot zelfs zes jaar na zijn bestuursjaar een ware ondersteuning geweest voor verschillende besturen. Hij is ontzettend belangrijk geweest voor het opzetten van het ICT-netwerk van de vereniging en zet zich nog steeds (zelfs tot in de late uurtjes of op zijn vrije dagen) in om besturen te helpen wanneer dat nodig is.