Societas Perpetua

E.C. Societas Perpetua is het gezelschap van oud-leden van verscheidene Eerstejaarscommissies. Jaarlijks proberen zij een activiteit voor Mebiose te organiseren. Hieronder zullen zij zichzelf verder voorstellen!

De Eerstejaarscommissie is altijd al een hechte commissie geweest. Voor de meeste leden van de Eerstejaarscommissie is alles nieuw: het studentenleven, de studie en de studievereniging zelf. Dit alles zorgt voor een sterke band tussen de commissieleden, dieniet alleen in het eerste jaar aanwezig is, maar ook zeker in de jaren die daarop volgen.

E.C. Societas Perpetua is opgericht voor oud-eerstejaarscommissieleden om de band metelkaar zeker niet uit het oog te verliezen en het contact te onderhouden. Een paaractiviteiten per jaar en een maandelijkse vergadering zorgen voor genoeg bijpraat-momentjes en een hoop lol.

Dit gezelschap is ook handig voor eerstejaarscommissieleden die onverhoopt toch stoppenmet de studie en zo de commissie enigszins gedwongen moeten verlaten. Doordat ze echter wel lid waren van de commissie, komen deze leden toch in E.C. Societas Perpetuaen kan het contact onderhouden blijven.

Aan het einde van elk studiejaar worden de leden uit de zittende Eerstejaarscommissie erbij gevraagd. Het staat ze vrij om nee te zeggen, maar het is natuurlijk leuk om ze erbij te hebben. Zo is het de bedoeling dat E.C. Societas Perpetua blijft bestaan en uitgroeittot een volwaardig gezelschap binnen de M.B.V. Mebiose.

Op dit moment bestaat E.C. Societas Perpetua uit acht Eerstejaarscommissies: ‘Vicie’, ‘Dixcie’, ‘Addixcie’, ‘Nascie’, ‘Explocie’, ‘Onecie’, ‘Dimencie’ en ‘Illuminacie’.