Aan het hoofd van de Graduate School of Life Sciences (GSLS) staat de Board of Studies (BoS). Dit zijn de decanen en een ambtelijk secretaris. Formeel zijn het eigenlijk de decanen die de beslissingen over de School dienen te nemen, maar omdat zij er zo ver vanaf staan zijn veel taken overgedragen aan de E-BoS (executive Bos) ook wel Db-Bos (dagelijks bestuur BoS) genoemd. De officiële taak van de BoS is zorg dragen voor de kwaliteitsborging van de masteropleiding. De BoS komt bij elkaar in het decanenoverleg en de DB-BoS vergadert één keer in de maand. De belangrijke discussies en beslissingen worden gedaan door de DB-BoS. Hier zit ook een student bij, namelijk Kay Hage. De voorzitter van de BoS is prof. dr. Harold van Rijen. Wil je meer weten? Stuur dan een mailtje naar de vice-Praeses (mebiose-vicepraeses@umcutrecht.nl)!