Elke dag zet onze opleiding zich in om de bachelor BMW nóg beter te maken – en dat is soms verdraaid lastig. Daarom is het nodig om kritisch te kijken naar het onderwijs en alle andere zaken die van belang zijn om de studenten het beste te bieden. Bij de BAR (Bachelor Advies Raad) geven we advies aan onze opleidingsdirectrice en de beleidsmedewerkers. In de BAR zitten verschillende professoren en docenten van faculteiten die veel raakvlak hebben met Biomedische Wetenschappen (Geneeskunde, Diergeneeskunde, Bèta), de studentassessor en drie studenten (waaronder de vice-Praeses van Mebiose). Ieders mening telt hierbij even zwaar, waardoor er bij het nemen van grote beslissingen met alle belangen rekening wordt gehouden, ook van de student!