werkgroepmasterplan
Werkgroep Masterplan is in het leven geroepen om ook de masterstudenten meer bij Mebiose te betrekken. Mebiose is er namelijk niet alleen voor de BMW-studenten, maar ook voor alle studenten van de Graduate School of Life Sciences. Samen met deze werkgroep denkt de vice-Praeses na over hoe de masterstudenten meer bij Mebiose betrokken kunnen worden. Een van de projecten die hiervoor loopt is het algemeen masterlidmaatschap. Sinds dit collegejaar is een pilot gestart, in samenwerking met de drie andere verenigingen van de GSLS, namelijk UBV, Proton en UP. Door deze pilot kunnen masterstudenten bij alle verenigingen tegelijk masterlid worden. Ook dit idee is opgezet om masterstudenten makkelijker bij de verenigingen te betrekken.

Werkgroep Masterplan bestaat uit: Bastiaan, Marit, Marleen, Marthe, Sabina, Susanna en Geerte


Wil jij contact opnemen met werkgroepmasterplan? Stuur dan een mailtje naar werkgroepmasterplan@mebiose.nl