Cithera Elevans

Het muziekgezelschap Cithera Elevans is bij de Algemene Ledenvergadering op 16 januari 2013 geïnstalleerd. Jaarlijks organiseren zij een activiteit voor Mebiose met muziek als uitgangspunt.