Gezelschappen

Gezelschappen zijn verticale verbanden binnen Mebiose die ieder jaar weer een aantal nieuwe mensen vragen. Intern organiseren gezelschappen vele activiteiten. Daarnaast organiseren zij minstens één activiteit voor Mebiose ieder jaar.