Algemene informatie

Mebiose is een vereniging die inmiddels meer dan 31 jaar bestaat. Mebiose is opgericht in 1986 ten tijde van de oprichting van een nieuwe studie: Medische Biologie. Tegenwoordig heet de studie Biomedische Wetenschappen en is Mebiose uitgegroeid tot een volwassen vereniging.

Mebiose is ruwweg op te delen in drie takken, namelijk de gezelligheidstak, de carrièreoriëntatietak en de onderwijstak. Hoewel op het eerste gezicht heel verschillend, zijn ze voor Mebiose onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mebiose is namelijk een studievereniging, wat betekent dat zij er is voor alle studenten BMW en derhalve ook belang hecht aan een goede kwaliteit van het gegeven onderwijs binnen de opleiding BMW. De vice-Praeses van Mebiose is dan ook verantwoordelijk voor het goed in de gaten houden van het onderwijs. Hij of zij krijgt hierbij input van de jaarvertegenwoordigingen en de mastervertegenwoordiging. Verder wordt er op de maandelijkse Overleggroep Medische Biologie in een breder verband gesproken over het onderwijs. Hier komen alle studenten die belangstelling hebben voor het onderwijs en vertegenwoordigers van de verschillende medezeggenschapsorganen bijeen. Ook het voorbereiden van studenten op hun latere leven heeft een belangrijke rol bij Mebiose. Zo worden er allerlei activiteiten georganiseerd met als doel de BMW-studenten te laten zien wat er allemaal mogelijk is na de opleiding Biomedische Wetenschappen. Binnen de gezelligheidstak zijn verschillende commissies actief om alles in goede banen te leiden. Aan het hoofd van de vereniging staat het bestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en begeleiden commissies bij het organiseren van activiteiten. Verder bestaan er werkgroepen, die de bestuursleden kunnen ondersteunen bij één of meerdere van zijn of haar taken. Tenslotte telt Mebiose enkele gezelschappen en genootschappen. Zij bestaan veelal uit vrienden die zich al dan niet met een doel wilden verenigen binnen Mebiose.

Daarnaast kent Mebiose ook een verenigingslied dat hier te vinden is.