Uraad

De Universiteitsraad is het hoogste medezeggeschapsorgaan binnen de Universiteit Utrecht. De contactpersonen vanuit de Faculteit Geneeskunde zijn Berit Quist en Else Reedijk.