Onderwijs en onderzoeksraad

De O&O raad is het hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de Faculteit Geneeskunde. Marlin Broeks, Marlinde Schoonbeek en Femme van Ginhoven zitten als studentleden in de O&O raad.