Onderwijs en onderzoeksraad

De O&O raad is het hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de Faculteit Geneeskunde. Boris Berkelaar en Robbert-Jan Gieselbach zitten als studentleden in de O&O raad.