OC-Ba

Wij als Opleidingscommissie Bachelor komen één keer per maand samen om te vergaderen over verschillende onderwijszaken. Wij bestaan uit 5 studentleden, docentleden van verschillende faculteiten, de opleidingscoördinator en de studieadviseur. Ons doel is om de kwaliteit van het onderwijs op niveau te houden en te verbeteren waar dat mogelijk is. Ook bekijken wij de enquêtes die door jullie ingevuld worden na de tentamens en voeren wij panelgesprekken met cursuscoördinatoren. Wij proberen met een “open-minded” blik naar het onderwijs te kijken waardoor er ook ruimte is voor vernieuwingen en inspraak en suggesties van studenten. Daarnaast hebben wij een nauwe band met de JVT’s waardoor we elkaar op de hoogte houden van wat er binnen het onderwijs speelt.

Wij hopen op deze manier bij te kunnen dragen aan een goede opleiding tot biomedicus!

In de OC nemen Neville Magielse, Feline Velthuis, Nicoline Maljaars, Floor Elferink en Susanna Plugge zitting als studentleden.