OC-Ba

De Opleidingscommissie van de Bachelor Biomedische Wetenschappen is verantwoordelijk voor het kwaliteit van de opleiding. Zij doen dit doormiddel van het monitoren van de cursussen binnen de Bachelor. In de OC nemen Neville Magielse, Feline Velthuis, Nicoline Maljaars, Floor Elferink en Susanna Plugge zitting.