Aankomende student

Geïnteresseerd in de studie Biomedische Wetenschappen?

Dan ben je hier aan het goede adres! Op dit gedeelte van de website staat allerlei informatie die nuttig is wanneer je interesse hebt in de studie Biomedische Wetenschappen.

Biomedische Wetenschappen in het kort

Bij het vakgebied Biomedische Wetenschappen draait het om de vraag hoe ziekten ontstaan en hoe we ze kunnen bestrijden.

In het bijzonder gaat het over storingen in het normale functioneren van organen en organismen. Om te kunnen bepalen of en in welke mate iets een storing is, moet je eerst weten wat normaal is. Hoe zit een gezond mens of dier in elkaar? Wat is de functie van bouwelementen als cellen in organen? Als Biomedisch Wetenschapper moet je ook weten hoe ziekten kunnen worden veroorzaakt. Daarvoor is kennis nodig van onder meer bacteriën, virussen, lichaamsvreemde stoffen en erfelijke eigenschappen. De opleiding richt zich vooral op onderzoek; je staat niet rechtstreeks in contact met patiënten.

Vind je biologie een van de leukste vakken op school? Ben je geïnteresseerd in medische ontwikkelingen en voel je je aangetrokken tot onderzoek op het snijvlak van geneeskunde en biologie? Dan is Biomedische Wetenschappen iets voor jou! Via deze site kun je uitgebreidere informatie vinden over de opbouw van de studie, wat de opleiding in Utrecht nu zo uniek maakt, hoe de toelating werkt en welke masters en beroepen kunnen volgen. Meer informatie is te vinden op de site van de Universiteit Utrecht.

Studieopbouw

Major Biomedische Wetenschappen

Als je gekozen hebt voor de studie Biomedische Wetenschappen moet je 180 ECTS (studiepunten) halen om je Bachelor diploma te halen. Je moet hiervoor natuurlijk een groot deel Biomedisch onderwijs volgen: dit is je Major. Het woord Major zegt eigenlijk al genoeg: het gaat om het grootste en belangrijkste deel van het onderwijs. Binnen de major zijn twee soorten onderwijs: de verplichte cursussen en het major-gebonden keuzeonderwijs. Naast de verplichte cursussen volg je in je eerste en tweede jaar ook projecten die bij het verplichte onderdeel van je major horen. In je tweede jaar maak je kennis met het major-gebonden keuzeonderwijs. Het major-gebonden keuzeonderwijs bestaat uit 10 cursussen, waarvan je er 5 moet hebben gekozen. Daarom worden deze cursussen ook wel semi-verplichte keuze cursussen genoemd.

Verplichte cursussen in jaar 1 en 2:

Cellen 7,5 ECTS 1
Project 1 7,5 ECTS 1
Genoom 7,5 ECTS 1
Organisme 7,5 ECTS 1
Moleculen 7,5 ECTS 1
Weefsels 7,5 ECTS 1
Project 2 7,5 ECTS 1
Onderzoeksmethoden 15 ECTS 2
Statistiek en Epidemiologie 7,5 ECTS 2

Je major bestaat in totaal uit 75 ECTS.

De major-gebonden keuzecursussen (semi-verplichte cursussen) voor in je tweede en derde jaar zijn:

Orgaansystemen
7,5 ECTS
Infectie en Immuniteit
7,5 ECTS
Algemene Farmacologie
7,5 ECTS
Moleculaire Biologie van de Cel
7,5 ECTS
Ontwikkelingsbiologie
7,5 ECTS
Neurowetenschappen
7,5 ECTS
Pathologie
7,5 ECTS
Stofwisseling
7,5 ECTS
Genes and Genomes
7,5 ECTS
Hormonen en Homeostase
7,5 ECTS

Van deze 10 cursussen mag je er 5 zelf uitkiezen. In je major-gebonden keuze ruimte doe je ook een research project, hiervoor krijg je 15 studiepunten. Je major-gebonden keuzeruimte bestaat zo in totaal uit 60 studiepunten.

Profileringsruimte

Naast de ruimte die je hebt voor het volgen van je major is er ook ruimte om jezelf te profileren. Dit wordt de profileringsruimte genoemd. In de profileringsruimte is het mogelijk om buiten de door Biomedische wetenschappen aangeboden vakken andere vakken te volgen. Dat kunnen dus wel biomedische cursussen zijn, maar ook cursussen van alle andere opleidingen van de Universiteit Utrecht. Er kunnen ook cursussen gedaan worden bij andere universiteiten in binnen- en buitenland. Je kunt de profileringsruimte dus benutten om je optimaal voor te bereiden op het masterprogramma dat je na je bacheloropleiding wil gaan doen.

Profileringsruimte

De profileringscursussen die door Biomedische Wetenschappen in je eerste jaar worden aangeboden zijn onder andere:

Ethiek
7,5 ECTS
Veroudering en Stress
7,5 ECTS
Evolutiebiologie
7,5 ECTS
Ethologie
7,5 ECTS
Medische Beeldvorming en Technieken
7,5 ECTS
Introductie Neurowetenschappen
7,5 ECTS

Naast deze cursussen biedt Biomedische Wetenschappen ook andere profileringscursussen aan. Die kun je volgen in je tweede en derde jaar. Een kwart van je bachelor vul je in naar eigen keuze. In totaal kun je 45 studiepunten halen in de profileringsruimte.

Als je je bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen hebt afgerond heb je dus in totaal 180 studiepunten gehaald.

Onderwijsvormen

Het onderwijs wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges, werkgroepen, practica en projectonderwijs.

Hoorcollege
Tijdens een hoorcollege presenteert een docent door middel van een powerpoint presentatie basiskennis. Deze colleges worden voor alle studenten tegelijk gegeven. Bij hoorcolleges is weinig interactie, maar er is altijd mogelijkheid om vragen te stellen.

Werkgroep
Werkgroepen worden gegeven in kleine groepen, variërend van 10 tot 30 studenten. Tijdens de werkgroepen worden bijvoorbeeld casussen en opdrachten behandeld. De begeleiding tijdens de werkgroepen is persoonlijker dan bij de hoorcolleges.

Practicum
Tijdens practica wordt de praktische kant van het vak naar boven gehaald. Er zijn veel verschillende practica, zo zijn er microscopie practica waarbij coupes onder een microscoop worden bekeken. Er zijn ook natte practica waarbij een student zelf een experiment uitvoert. De practica vinden plaats in groepen van ongeveer 50 studenten. Tijdens de practica is veel begeleiding aanwezig.

Projectonderwijs
Het projectonderwijs wordt gegegeven in de eerste anderhalf jaar. Project 1 gaat bijvoorbeeld over kanker. Eén dag in de week ben je bezig met het zoeken naar antwoord op de vraag: Wat is een tumor? Daarna ga je je specialiseren in een type tumor, bijvoorbeeld hersentumoren. De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van een werkstuk en in de vorm van een eindpresentatie. Deze eindpresentaties worden gehouden op een symposium, speciaal daarvoor georganiseerd, waar alle ouders ook voor uitgenodigd worden.
Bij projectonderwijs is de samenwerking binnen de groep erg belangrijk en worden academische vaardigheden zoals presenteren en schrijven aangeleerd. Je leert ook hoe je artikelen kunt zoeken en hoe je deze moet lezen.

Studiebegeleiding

In de bachelorfase heb je veel keuzemogelijkheden bij het bepalen van je individuele studieprogramma. Je kunt daarbij rekenen op goede studiebegeleiding. Om de overgang van vwo naar de studie soepel te laten verlopen word je tijdens de introductie ingedeeld in een mentorgroep. De mentor is een ouderejaars student die de eerstejaars wegwijs maakt in de opleiding en in het studentenleven. Aan de mentorgroep wordt ook een tutor (een docent) gekoppeld, die op verzoek helpt bij studieproblemen. De tutor is vaak ook projectdocent in het eerste trimester, dus dan zie je hem of haar regelmatig.
Na de introductie vormen twee mentorgroepen samen een practicumgroep. Met deze groep volg je gewoonlijk de practica en het vaardigheidsonderwijs in de bachelorfase. Tijdens de studie kun je bij bijvoorbeeld tegenvallende studieresultaten beroep doen op een studieadviseur.

Beroepsmogelijkheden

De mogelijkheden voor afgestudeerden zijn goed. Je kunt aan de slag als onderzoeker, manager of voorlichter, in een ziekenhuis, bij de overheid of in het bedrijfsleven. Denk aan wetenschappelijk onderzoek doen of leidinggeven aan een medisch biologisch bedrijf, patiënten voorlichten in een ziekenhuis of het uittesten van nieuwe geneesmiddelen organiseren. Biomedici hebben tal van mogelijkheden.

Waarom in Utrecht

In Utrecht verzorgen 3 faculteiten gezamenlijk het onderwijs van de opleiding Biomedische Wetenschappen: Geneeskunde, Diergeneeskunde en Bèta-wetenschappen. Die combinatie van invalshoeken maakt de opleiding uniek. Bovendien is de Utrechtse opleiding van oudsher sterker verweven met Geneeskunde dan vergelijkbare opleidingen elders in Nederland. Biomedische Wetenschappen in Utrecht biedt studenten daardoor extra veel keuzevrijheid.

Toelating

De profielen Natuur&Gezondheid met wiskunde A en natuurkunde en Natuur&Techniek met biologie geven toegang tot de opleiding.
Voldoe je niet aan de eisen dan kun je een aanvullend examen afleggen bij het Boswell Instituut van de Universiteit Utrecht (www.jbi.uu.nl). Je moet het examen met goed gevolg hebben afgelegd voor je je als student kunt inschrijven. Ook met andere diploma’s word je mogelijk toegelaten tot de procedure.
De medewerkers van de afdeling Studievoorlichting van de Universiteit Utrecht kunnen je hier meer informatie overgeven (telefoon 030-2532670, e-mail: studievoorlichting@uu.nl.

Meelopen

Wil je een keer meemaken hoe het is om een dag in Utrecht Biomedische Wetenschappen te studeren? Kijk hier welke mogelijkheden er zijn om een dag mee te lopen.