vice-Fiscus der M.B.V. Mebiose

Stageplaatsen, WMB-Workshops en andere vragen over carrièreoriëntatie:

mebiose-vicefiscus@umcutrecht.nl

 

Studentassessor faculteit Geneeskunde

Plannen en ideeën met betrekking tot onderwijs, overige onderwijszaken

studentassessorDOO@umcutrecht.nl

 

BMW-Academie

Algemene vragen over het programma, aanvragen voor workshops buiten het aanbod

s.h.a.schut-voortman@umcutrecht.nl

 

Career Services Faculteit Geneeskunde

Workshops en trainingen, carrièreadvies en andere carrière gerelateerde zaken

careerofficer@umcutrecht.nl

 

Studie-informatiepunt (STIP)

Formulieren inleveren, studievoortgangsoverzicht, aanvragen verklaringen

STIP@umcutrecht.nl

 

International Office

Studeren en stage lopen in het buitenland

international.office@umcutrecht.nl