Prof.dr. G.J. van der Zwaan Rector Magnificus van de UU
Prof.dr. M.M.E. Schneider Voorzitter van de Raad van Bestuur UMC Utrecht
Prof.dr. Hans Clevers Wetenschappelijk Directeur Prinses Maxima Centrum voor Pediatrische Oncologie
Prof. A. van Oudenaarden Directeur Hubrecht Instituut
Prof.dr. J.A. Knottnerus Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid te Den Haag
Prof.dr. J.L. Bos Wetenschappelijk Directeur van het Cancer Genomics Centre
Prof. dr. A.S. Akhmanova Co-chair of the Division of Cell Biology

 
 
De leden van het Comité van Aanbeveling en Advies worden jaarlijks gevraagd zitting te nemen in dit comité. Externe contacten kunnen hen gebruiken als een onafhankelijke bron van informatie over de M.B.V. Mebiose. Hiertoe krijgen zij het verenigingsblad de Tight Junction opgestuurd en ontvangen zij het halfjaarlijks en jaarlijks ab Actiaal jaarverslag.