Overlijdensbericht erelid prof. dr. Jan Willers

Tot onze grote spijt delen wij mede dat ons erelid prof. dr. Jan Willers op dinsdag 24 oktober 2017 is komen te overlijden. Jan Willers is het oudste erelid van de Medisch Biologen Vereniging Mebiose. Hij is betrokken geweest bij de oprichting van de studie Biomedische Wetenschappen en steunde Mebiose zijn gehele carrière als Medisch Bioloog. Zo stelde hij zijn laboratorium open voor de eerste Algemene Ledenvergadering van de vereniging en installeerde hij Ellen Satter als eerste Praeses van Mebiose. 
Om deze reden zal vanaf vandaag een rouwperiode van 7 dagen ingaan. De Wekelijkse Afsluitborrel zal niet plaatsvinden en de Mebiosekamer zal daarom op vrijdag om 15.00 uur sluiten. Het Promoment op dinsdag en de Overleggroep Medische Biologie op woensdag zullen echter wel doorgaan. Vanaf woensdag zal er een condoleanceregister op de Mebiosekamer liggen waarin je een bericht kunt achterlaten. 

Namens het XXXIIe bestuur der M.B.V. Mebiose