Bestuursblog

Laatste weken van het XXXIe bestuur

Lieve leden,

Het is voor ons al bijna zover: over drie weken komt ons bestuursjaar tot een einde. Je hebt ze vast al wel voorbij zien komen, de zes Mebioten aan wie wij het stokje zullen overdragen. Titine, Naomi, Tessa, Susanna, Luuk en Koen worden op dit moment helemaal klaargestoomd voor hun bestuursjaar. Voor ons betekent dit dat onze werkzaamheden volledig in het teken staan van inwerken en overdragen. Maar wat betekent dat precies? Net zoals bij commissies krijgen de bestuursleden-in-spe een witboek voor Mebiose en ook een voor hun eigen functie, dat hen gaat helpen het komende jaar. In het begin van hun inwerkperiode heeft het KB hun eigen beleidsplan opgesteld, waarin ze al hun ambities voor het komende jaar hebben opgeschreven. De KB’ers vergaderen elke maandag met ons mee bij een kandidaatbestuurs-bestuursvergadering en daarnaast hebben we ook wekelijks inwerkmomenten. Tijdens de inwerkmomenten kunnen wij uitleggen waar wij ons het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden. Voor Lobke betekent dit bijvoorbeeld dat zij aan Naomi uitlegt hoe het adressenbestand van Mebiose werkt en Wout aan Tessa uitlegt hoe je de boekhouding bijhoudt in ons boekhoudprogramma. Ik ga als vice-Praeses naar heel veel verschillende onderwijsvergaderingen, daarom neem ik deze laatste maanden mijn opvolgster Susanna mee naar deze vergaderingen. Op deze manier kan zij alvast zien wat zij volgend jaar allemaal doet. Het KB krijgt tweeëneenhalve dag per week voor het inwerken, omdat ze maar één cursus volgen in deze periode. Op 15 juni is het dan zover, dan moeten wij het 32e KB zo goed mogelijk hebben klaargestoomd voor het jaar dat ze dan te wachten staat. Voor ons is dit eigenlijk de allerbelangrijkste periode van het jaar… No pressure! Maar met z’n twaalven gaan wij er het allerbeste van maken. En jullie zijn ook van harte uitgenodigd om te komen kijken naar onze wissel! Deze zal plaatsvinden op donderdag 15 juni in het Academiegebouw, vanaf 21:00. Of kom daarna de wissel met ons vieren tijdens  het wisselfeest in het K-Sjot! (Hier nog een sfeerimpressie van ons wisselfeest vorig jaar)

Lieve paarse groetjes,
Marit